ปรึกษาทีมงานออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

What We Do

ประเภทของงานพิมพ์

Flexography

เป็นระบบการพิมพ์พื้นนูนโดยแผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นแม่พิมพ์ โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้การกดทับ และใช้ลูกกลิ้งทําหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ถ้ามีรูปแบบดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ก็สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้สวยงามที่ดูมีมูลค่าได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องลูกฟูกได้คัท, กล่อง RSC, กล่องขนาดใหญ่, กล่องใส่ผลไม้, กล่องพัสดุ, กล่องรองเท้า เป็นต้น

Digital Offset

เป็นระบบการพิมพ์จากไฟล์ แผ่นต่อแผ่น แบบ On Demand จากเครื่องพิมพ์โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ เหมาะกับงานที่เร่งด่วนและมีความคมชัดเทียบเคียงกับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า รวมถึงสามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษปอนด์, กระดาษอาร์ตมัน, กระดาษมีลวดลาย, กระดาษหนาไม่เกิน 370 แกรม, สติกเกอร์ PP ขุ่น-ใส, แผ่นใส, ฉลากสินค้า เป็นต้น

Letterpress

เป็นระบบการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ที่ทําจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนา กัดผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสําหรับรับหมึกพิมพ์ แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ ในยุคก่อนมีการใช้ตัวอักษรโลหะเป็นตัวๆนำมาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการ ระบบการพิมพ์จะมีแรงกด ทำให้ได้ผิวต่างระดับเหมือนการปั๊มจมที่เป็นเอกลักษณ์ของงานพิมพ์ลักษณะนี้ ซึ่งความสวยงาม ความปราณีต ของงาน Letterpress ต้องอาศัย เทคนิค ความแม่นยำ ความคุ้นเคย ความถนัดด้านงานศิลป์ของผู้พิมพ์เป็นหลัก ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ การ์ดแต่งงาน, ใบประกาศต่างๆ, Tag สินค้า, นามบัตร เป็นต้น