ลักษณะงานพิมพ์ Letterpress

Letterpress Printing

งานพิมพ์ระบบ Letterpress

ระบบการพิมพ์เล็ตเตอร์เพรส เป็นระบบพิมพ์ที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด โดยนายกูเตนเบอร์ก (Gutenberg) ชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดค้นวิธีการหล่อแม่พิมพ์เป็นชิ้นๆด้วยโลหะผสม (ตะกั่ว+ดีบุก+พลวง) แล้วนำมาเรียงเป็นตัวอักษรต่างๆ ลักษณะแม่พิมพ์จะเป็นแบบนูนเพื่อถ่ายทอดหมึกไปที่วัสดุพิมพ์โดยตรง แต่ในปัจจุบันเราสามารถผลิตแม่พิมพ์เป็นชิ้นงานได้โดยไม่ต้องนำตัวอักษรมาเรียงกันทีละตัวเหมือนในอดีตแล้ว ทำให้เราสามารถออกแบบงานได้หลากหลายและสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งระบบนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างพิมพ์ซึ่งหาได้ยากมากแล้วในปัจจุบัน ลักษณะงานพิมพ์ที่ออกมา จะเป็นลักษณะที่กระดาษถูกแรงกดจมลงไปในเนื้อกระดาษ มีความ Classic สวยงาม ดูมีมูลค่า เหมาะแก่งานพิมพ์ที่นำไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การ์ดเชิญ การ์ดพิธีการต่างๆ ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น