ลักษณะงานพิมพ์ Digital

Product Packaging

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร

Sticker & Label

สติ๊กเกอร์กันน้ำและฉลากบรรจุภัณฑ์

สติกเกอร์กันน้ำและฉลากบรรจุภัณฑ์ คือ ฉลากข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค โดยจะมีข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ ข้อมูลโภชนาการ หมายเลขทางการค้า เครื่องหมายรับรองต่างๆ ซึ่งฉลากหรือป้ายสินค้า มักนิยมใช้กันมากกับสินค้าประเภท เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น ชนิดของกระดาษมีด้วยกันหลายประเภท

  1. สติกเกอร์กระดาษแบบขาวมัน
    ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าแบบขาวด้านที่เขียนได้เหมือนกระดาษ จึงมีราคาที่สูงกว่า เพราะสติกเกอร์ชนิดนี้มีผิวที่มันเงาและสามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง เหมาะกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่แช่เย็น มีโอกาสโดนความชื้นได้บ้าง แต่ยังไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องจุ่ม แช่ หรือสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน นอกจากสีขาวแล้วยังมี สีเงิน สีทอง อีกด้วย
  2. สติกเกอร์พีพี (PP) ชนิด ขาวเงา, ขาวด้าน และ มันใส
    สติกเกอร์ชนิดนี้เนื้อจะไม่ใช่กระดาษ แต่จะเป็นพลาสติก จึงมีความทนทานต่อแรงฉีกขาด สามารถกันน้ำได้ มีความสามารถในการกันน้ำหรือกันชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคพิเศษได้หลากหลาย เช่น Spot UV, พิมพ์ฟอยล์, พิมพ์สีขาวพิเศษได้

Brochure & Leaflet

โบรชัวร์ และ ใบปลิว

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร

Catalog & Menu

แคตตาล็อค และ เมนู

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร

Business Card

นามบัตร

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร

Invitation Card & Certificate

การ์ดเชิญ และ ใบประกาศ

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร

Hang Tag

ป้ายสินค้า

กล่องฝาชน RSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องจะเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง โดยฝากล่องด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาแล้วจะชนกันสนิท

กล่องฝาเกย OSC เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม เปิดฝาเพื่อใส่สิ่งของลงไปในกล่องได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน

กล่องทั้ง 2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภค อะไหล่สินค้าต่างๆ คุณภาพของกล่องกระดาษ 2 ชนิดนี้มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะแก่การบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักพอสมควร